Alamäkipyöräilyä koskeva osuus 1.1.2017 päivitetyistä säännöistä. Täydelliset säännöt löytyvät Suomen pyöräilyunionin sivustolta.

§ 1 Kilpailun järjestäminen

4.3.001 Kilpailussa ajetaan yhden laskun periaatteella. Tämä voi tarkoittaa joko:

● Karsinta-ajoa, jota kutsutaan karsinta-ajoksi, josta kyseisen kilpailun säännöissä etukäteen määritetty lukumäärä ajajia pääsee finaaliin. Finaalilaskun nopein ajaja on kilpailun voittaja (kuten maailmancup-osakilpailuissa)
● Aika-ajo, jonka mukaan varsinaisen kilpalaskun lähtöjärjestys määrittyy. Varsinaisen kilpalaskun nopein ajaja on kilpailun voittaja

Yhteislähtökilpailut koostuvat

● karsinta-ajosta (aika-ajo, jonka perusteella tietty määrä ajajia pääsee jatkoon, järjestäjän on ilmoitettava tämä lukumäärä teknisessä oppaassa), joka määrää myös lähtöjärjestyksen.
● alamäkimaratonista (alamäkiyhteislähtö)

Kilpailun järjestäjän on ilmoitettava teknisessä oppaassa yksityiskohtaiset tiedot kilpailusta. (4.4.2014)

4.3.002 Kahteen kilpalaskuun perustuva kilpailu voidaan hyväksyä erityisissä olosuhteissa. Tällöin tulokseksi lasketaan nopeamman laskun aika. Kahden laskun käyttö edellyttää UCI:n maastopyöräkomission lupaa.

4.3.002N SPU:n maastopyöräjaosto voi poikkeustapauksissa antaa kansallisiin kilpailuihin luvan käydä kilpailu siten, että samassa rinteessä ajetaan kaksi laskua kahdella eri radalla, ja näiden yhteenlaskettu aika huomioidaan. Tällöin radoilla ei lähtöä ja ensimmäistä kymmentä metriä lukuun ottamatta saa olla yhteisiä osia, eivätkä ne saa ristetä keskenään. Molemmat radat ajetaan joko yhteen tai kahteen kertaan, ja lopputuloksissa huomioidaan kummankin radan paras aika. Lähtöjärjestyksenä on kutakin laskua edeltävä tilanne, jonka mukaan lähdetään luokittain käännetyssä järjestyksessä. Kohdan 4.3.002N kilpailutapaa ei hyväksytä Suomen mestaruuskilpailuissa.

4.3.003 Kahteen laskuun perustuva kilpailu, jossa huomioidaan laskujen keskiaika tai yhteenlaskettu aika, ei ole sallittu.

4.3.003N Kohta 4.3.002N muodostaa poikkeuksen tähän. 4.3.003bis Ajaja, jonka aika on vähintään 100 % nopeimman ajajan aikaa hitaampi, saa tuloksiin sijoituksekseen DNF (keskeyttänyt) eikä saa pisteitä. Tätä sääntöä noudatetaan karsinta- ja loppukilpailuissa. 25 Suomen Pyöräilyunioni ry/ Sääntökansio 2016 OSA IV/ MTB (alustava versio) Poikkeuksellisissa olosuhteissa aikarajaa voidaan muuttaa kilpailun aikana. Tästä päättää ylituomari keskusteltuaan teknisen valvojan kanssa.

§ 2 Rata

4.3.004 Alamäkiajoradan on noudatettava alaspäin laskevaa reittiä.

4.3.005 Radan tulee koostua vaihtelevasta maastosta: kapeista ja leveistä tieurista, metsäteistä ja poluista, peltopoluista ja kivikkoisista poluista. Radalla on oltava nopeita ja teknisiä osuuksia. Radan tulee korostaa ajajien teknisiä ominaisuuksia ennemmin kuin heidän fyysisiä kykyjään.

4.3.006 Radan pituudessa ja laskun kestossa on pyrittävä seuraavaan:

 

MM-kilpailut, maailmancup,
maanosan mestaruuskilp.,
1. luokan kilpailut

2. luokan kilpailut 3. luokan kilpailut
  Vähintään Enintään Vähintään Enintään  
Kilpailun kesto 2 min 5 min 1 min 5 min Ei rajoituksia

 

4.3.006N Kansallisissa kilpailuissa voidaan poiketa kohdassa 4.3.006 annetusta vähimmäispituudesta ja -kestosta. Tällöin ajetaan kaksi laskua kohdissa 4.3.002 ja 4.3.002N esitetyllä tavalla.

4.3.007 Alamäkiajorata on merkittävä ja suojattava koko pituudeltaan ei-metallisilla, mieluiten PVC:stä tehdyillä 1,5 - 2 m korkeilla sauvoilla. Erityisen nopeilla ja vaarallisilla osuuksilla, joissa ajolinjat ovat radan äärilaidoilla, suoja-alueet on merkittävä seuraavan kaavion mukaisesti: Alue B = katsojat Alue A = turva-alue Kilpailurata Alue A = turva-alue Alue B = katsojat 26 Suomen Pyöräilyunioni ry/ Sääntökansio 2016 OSA IV/ MTB (alustava versio)

4.3.008 Heinäpaaleja ei saa käyttää radan merkitsemisessä.

4.3.009 Lähtöalueen on oltava leveydeltään vähintään yksi metri ja korkeintaan kaksi metriä. Lähtöalueella on oltava sopiva kaide, lattian on oltava liukuestepintainen ja lähtöalueen on oltava katettu. Maalialueen on oltava vähintään 6 metriä leveä.

4.3.010 Maaliviivan jälkeen on oltava vähintään 35 - 50 m pituinen riittävästi suojattu ja täysin yleisöltä suljettu jarrutusalue. Poistuminen maalialueelta on sijoitettava siten, että kilpailijoiden nopeus pysyy mahdollisimman alhaisena. Jarrutusalueella ei saa olla mitään esteitä.

§ 3 Ajovaatteet ja suojukset

4.3.011 Kaikki lycra/elastaanipohjaiset ihonmyötäiset ajovaatteet ovat kiellettyjä.

4.3.012 Kilpailussa ja harjoituksissa on käytettävä hyväksyttyä integraalikypärää, joka on oikeaoppisesti kiinnitetty. Kypärässä on oltava lippa. Avokypäriä ei saa käyttää.

4.3.013 UCI suosittelee vahvasti seuraavien suojusten käyttämistä:

● Jäykkärakenteiset selkä-, kyynärpää-, polvi- ja hartiasuojukset
● Kaula- ja niskasuojukset
● Sääri- ja reisipehmusteet
● Huonosti repeävästä materiaalista valmistetut väljästi istuvat täyspitkät housut, jotka suojaavat polvia ja sääriä, tai vaihtoehtoisesti huonosti repeävästä materiaalista valmistetut väljästi istuvat shortsit yhdessä jäykkärakenteisten polvi- ja säärisuojusten kanssa.
● Pitkähihainen paita
● Pitkäsormiset ajohanskat Kansalliset liitot voivat kansallisissa kilpailusäännöissään ja omalla vastuullaan edellyttää muidenkin suojusten kuin kypärän käyttämistä myös maassaan ajettavissa kansainvälisissä kilpailuissa. Tällöin säännön noudattamisen valvominen on kansallisen liiton eikä UCI:n vastuulla. Kansallisen liiton edellyttämiä suojuksia käyttämätön ajaja poistetaan kilpailusta tuomarineuvoston toimesta vain kansallisen liiton edustajan pyynnöstä ja tämän vastuulla. Kommentti: Ajajan on selvitettävä mahdolliset soveltuvat kansalliset säännöt. Muiden suojusten kuin kypärän käyttö voi olla myös kansallisen lainsäädännön vaatimaa, mikä ajajan on selvitettävä. Tällaisen lainsäädännön noudattaminen on ajajan yksinomaisella vastuulla.

4.3.013N Kansallisissa kilpailuissa ja virallisissa harjoituksissa on N/M-16 ja tätä 27 Suomen Pyöräilyunioni ry/ Sääntökansio 2016 OSA IV/ MTB (alustava versio) nuorempiin luokkiin kuuluvien sekä rekisteröimättömien ajajien käytettävä seuraavia suojuksia:

● Jäykkärakenteisia selkä-, kyynärpää-, polvi- ja hartiasuojuksia. Kaulaja niskasuojaa käytettäessä käyttöä rajoittavia tai vaarantavia suojia ei tarvitse käyttää.
● Huonosti repeävästä materiaalista valmistettuja väljästi istuvia täyspitkiä housuja tai shortseja. Shortsien kanssa on käytettävä jäykkärakenteisia säärisuojia.

SPU suosittelee muiden UCI:n suosittelemien suojusten käyttämistä. Käytettävien suojusten on oltava suojiksi suunniteltuja ja niiden on pysyttävä tukevasti paikallaan. Kilpailun ylituomari määrittää, mitkä suojukset ovat hyväksyttyjä.

4.3.014 Kamerat eivät ole sallittuja karsinta- ja loppukilpailuissa. Ajajat ovat vastuussa kameran turvallisesta kiinnityksestä vaaran välttamiseksi. UCI voi sallia kameran käytön loppukilpailuissa, mutta vain TV-tuotantoyhtiötä varten. Kommentti: 1) ks. myös erityisesti sääntökohdat 1.3.001–1.3.003 ja 1.3.031 2) kameran käyttö harjoituksissa (4.3.021) on sallittua tämän sääntökohdan ehtojen mukaisesti. (1.10.2013)

§ 4 Ratavalvojat

4.3.015 Ratavalvojien on oltava suorassa näköyhteydessä toisiinsa. He ilmoittavat ajajan tulemisesta lyhyellä ja voimakkaalla pillin vihellyksellä.

4.3.016 Ratavalvojille jaetaan liput, jotta alla mainittujen turvallisuusmääräysten mukaan voidaan toimia.

4.3.017 Virallisten harjoitusten aikana jokaisella ratavalvojalla on oltava keltainen lippu, jota heilutetaan ajajien hidastamiseksi, jos joku on kaatunut radalle.

4.3.018 Järjestäjien ja ratavahtikoordinaattorin erikseen määräämillä ratavalvojilla on oltava punainen lippu sekä radioyhteys, joka on samalla kanavalla ylituomarin, kilpailujen järjestäjän, ensiapuryhmän, ratavalvojien koordinaattorin sekä mahdollisen teknisen valvojan kanssa. Nämä ratavalvojat sijoitetaan radan strategisesti tärkeisiin kohtiin siten, että heillä on suora näköyhteys seuraavaan ja edelliseen ratavartijaan. Punaisia lippuja käytetään harjoitusten ja varsinaisen kilpailun aikana. Kun punaisin lipuin varustettu ratavahti havaitsee vakavan kaatumisen, ilmoittaa hän asiasta välittömästi ratavalvojien koordinaattorille, jonka on välittömästi ilmoitettava asiasta ylituomarille, kilpailun järjestäjälle, ensiapuryhmälle, sekä mahdolliselle tekniselle valvojalle. Punaisin lipuin varustetun ratavahdin on välittömästi selvitettävä kaatuneen 28 Suomen Pyöräilyunioni ry/ Sääntökansio 2016 OSA IV/ MTB (alustava versio) ajajan tilanne ja jatkettava raportointia ratavahtien koordinaattorille radiolla. Punaisin lipuin varustettujen ratavahtien, joita kaatuminen ei suoranaisesti koske, tulee seurata radioliikennettä. Jos he näkevät, että alempana radalla heilutetaan punaista lippua, tulee heidän välittömästi tehdä samoin.

4.3.019 Ajajien, jotka näkevät punaisen lipun, on välittömästi pysähdyttävä. Pysäytetty ajaja jatkaa rauhallisesti maaliin ja pyytää uusintalähtöä maalituomarilta ja jää odottamaan lisäohjeita.

§ 5 Ensiavun vähimmäistaso

4.3.020 Ensiapu on kansainvälisissä kilpailuissa toteutettava kohtien 4.2.050 - 4.2.056 mukaisesti, kuitenkin siten, että paikallisesta lainsäädännöstä huolimatta paikalla on oltava vähintään seitsemän ensiapuhenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Yksi ensiapuhenkilö on sijoitettava maalialueen uloskäynnin luokse. Maailmanmestaruus-, maailmancup- ja maanosan mestaruuskilpailuja varten järjestäjän on toimitettava UCI:lle evakuaatio- ja ensiapusuunnitelma. Järjestäjän ensiapukoordinaattorin on tavattava tekninen valvoja tai tämän puuttuessa ylituomari ennen ensimmäisiä harjoituksia.

4.3.020N Kansallisissa kilpailuissa ylituomari voi ennen kilpailuja antaa poikkeusluvan siihen, että ensiapuhenkilökunnan määrä poikkeaa edellä mainitusta. Määrän on kuitenkin vastattava kilpailuradan pituuden ja vaativuuden asettamia vaatimuksia sekä viranomaisten antamia määräyksiä.

§ 6 Harjoittelu

4.3.021 Seuraavat harjoitukset on järjestettävä:

● Ajajien on voitava tutustua rataan jalkaisin ennen ensimmäisen harjoittelun alkamista
● Harjoittelu kilpailua edeltävänä päivänä
● Harjoittelu kilpailupäivän aamuna. Kilpailujen aikainen harjoittelu on kielletty.

4.3.021N Kansallisissa kilpailuissa on radan oltava auki harjoituksia varten viimeistään kilpailuja edeltävänä päivänä. Viralliset harjoitukset tulee järjestää vähintään kilpailupäivänä, ja niiden tulee olla yhteiskestoltaan vähintään neljä tuntia.

4.3.022 Jokaisen ajajan on hylkäämisen uhalla suoritettava vähintään kaksi harjoituslaskua. Lähtötuomari (lähettäjä) vastaa siitä, että tätä noudatetaan.

4.3.023 Ajajien on aloitettava kaikki harjoituslaskunsa lähtöportista. Ajaja, joka aloittaa harjoituslaskunsa muualta kuin lähtöportista, hylätään kilpailusta. 29 Suomen Pyöräilyunioni ry/ Sääntökansio 2016 OSA IV/ MTB (alustava versio)

4.3.024 Ohjaustanko- ja selkänumeron on oltava kiinnitettynä harjoitusten aikana.

§ 7 Kilpailijoiden kuljetus

4.3.025 Järjestäjän on järjestettävä ajajille ja heidän pyörilleen kuljetus lähtöpaikalle. Kuljetuskapasiteetin on oltava vähintään 100 ajajaa ja pyörää tunnissa.

4.3.025N Kansallisissa kilpailuissa ajajien ja pyörien kuljetus on järjestettävä kilpailuradan pituuden ja vaativuuden mukaan. Lyhyillä radoilla ajajien ja pyörien kuljetuksen järjestäminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.